نام نویسی

اولین جشنواره رسانه ای ابوذر

در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق ارتباط باما اقدام کنید
یا در پیامرسان های داخلی به نشانی های
sapp.ir/aboozar_fest
eitaa.com/aboozar_fest
igap.net/aboozar_fest
gap.im/aboozar_fest در ارتباط باشید.