آثار من

مشخصات (ثبت مشخصات)
مشخصات شما تکمیل نشده است! توجه کنید که بدون تکمیل مشخصات، آثار شما در جشنواره شرکت داده نمی شوند.

 

آثار مطبوعاتی، خبرگزاری و… (ارسال اثر) – حداکثر 5 اثر
شما اثری در این بخش ثبت نکرده اید.

 

آثار مجازی (ارسال اثر) – حداکثر 4 اثر
شما اثری در این بخش ثبت نکرده اید.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق ارتباط باما اقدام کنید یا
با تلگرام به نشانی telegram.me/aboozar_admin در ارتباط باشید.