آثار من

مشخصات (ثبت مشخصات)
مشخصات شما تکمیل نشده است! توجه کنید که بدون تکمیل مشخصات، آثار شما در جشنواره شرکت داده نمی شوند.

 

آثار مطبوعاتی، خبرگزاری و… (ارسال اثر) – حداکثر 5 اثر
شما اثری در این بخش ثبت نکرده اید.

 

آثار مجازی (ارسال اثر) – حداکثر 4 اثر
شما اثری در این بخش ثبت نکرده اید.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق ارتباط باما اقدام کنید
یا در پیامرسان های داخلی به نشانی های
sapp.ir/aboozar_fest
eitaa.com/aboozar_fest
igap.net/aboozar_fest
gap.im/aboozar_fest در ارتباط باشید.